Szájüregi rák VIII.
Szájfenék daganatai

Gyakorisága sorrendben a nyelv- és ajakdaganatok után következik. A szájüregi rosszindulatú daganatok között arányuk kb. 15%. A nők és a férfiak aránya hasonló, mint a nyelvráknál. Vagyis a betegek kb.75-80%-a férfi, de a nők száma emelkedő tendenciát mutat. Férfiakon 60-70 éves korban gyakoribb.

Sok esetben a nem dohányzó nőknél kialakuló tumor gyorsabb lefolyású és rosszindulatúbb. Az alkohol és dohányzás itt is jelentős rizikófaktor. Természetesen erre a tumorra is igaz a szájüregi rákokkal kapcsolatos általános megállapítás.

Gyakran társul leukoplákiához. csaknem mindig a szájfenék elülső harmadában található, de a szájfenék bármely részéből kiindulhat az elváltozás. Kifejlődését követően igen gyorsan terjed elsősorban a nyelvre, az állcsont csonthártyájára, de hamar ad metastasisokat a nyaki nyirokcsomókba. Legtöbb esetben a felszínen csak egy fissuraszerű fekély látható. A nyálkahártya lazán kapcsolódik az izomzathoz, ezért a daganat később éri el a mélyebb rétegeket, mint a nyelv esetén. Általában kifekélyesedett, nem gyóguló elváltozás képét mutatja, de lehet exophyt megjelenésű is, mely kevésbé infiltrálja a szöveteket, s így jobb prognózisú. Gyakran találunk áttétet, de nem olyan gyakran, mint a nyelvdaganatok esetében.

Panaszok, tünetek


szájüregi 1.
szájüregi 2.

Therápia

Elsődleges terápiája sebészi, melynek mértéke az elváltozás nagyságától függ, sokszor szükség lehet a mandibula részleges eltávolítására is. Ha a műtéti megoldás nem lehetséges, vagy nem indikálható, sugár- vagy kemoterápia javasolt.

Szájpadcarcinoma

szájüregi 3.

Alapvető különbség van a kemény és a lágy szájpad daganatai között. A keményszájpad-carcinoma főleg az idősebb korú férfiak megbetegedése. Gyakran indul ki a leukoplákiás folyamatból. A többi szájüregi rákhoz képest valamivel kevésbé hajlamos áttétek adására. Az összes szájüregi daganatok között előfordulási aránya kb. 8-10%.
Tekintettel aránylag lassú terjedésükre, részleges maxillarezekcióval nagy százalékban érhető el hosszú ideig tartó tünetmentesség. Áttétet aránylag ritkán ad.

A lágy szájpadon keletkező daganatokat nehéz elkülöníteni a nyelvgyök, a tonsilla területének folyamataitól. A lágy szájpad rákja háromszor gyakoribb, mint a kemény szájpadé, és általában súlyosabb lefolyásúak. Legtöbbször panaszokat csak későn okoz, ezért sajnos csak későn, előrehaladott állapotban észlelik. Ilyenkor már nem lehet megállapítani a pontos kiindulás helyét. Szövettanilag gyakoriak a rosszul differenciált laphámrákok, melyek gyorsabban adnak áttétet és kórlefolyásuk rosszabb.
A nyelvgyökre terjedő daganatok prognózisa igen rossz. Gyakran és gyorsan képeznek áttétet, kétoldali áttétek kb. 10-15%-ban fordulnak elő.

Ínyrák (Gingivacarcinoma)

Előfordulása az összes szájüregi rosszindulatú daganatra vonatkoztatva 10-12%. Itt is jellemzően a szájüregi daganatokra a férfiaknál 2-3-szor gyakoribb, mint a nőknél, 60 év felett fordul elő. Főleg a fogív hátsó harmadában alakul ki. A fekélyes megjelenésű folyamat ráterjed a csontra, ha eléri az alsó állcsont csatornáját, terjedése a csatornában felgyorsul. A felső állcsont gingiváján előforduló daganat sokszor epulishoz hasonló, vérzékeny. Megtartott fogak mellett a gingivarák gyorsan betör az arcüregbe, de a fogak gyorsan meg is lazulhatnak. A mandibulán elhelyezkedő folyamat gyakrabban ad áttétet. A korán felismert tumor - megfelelő kezeléssel - aránylag jó prognózisú.


szájüregi 4.

Panaszok, tünetek

Therápia

Itt is a leghatékonyabb a sebészi és a sugárkezelés kombinációja. Kiterjedéstől függően az alsó illetve felső állcsont részleges, vagy teljes eltávolítása szükséges.
Mivel nagymértékű elváltozás következik be, a műtét után elengedhetetlen az onkológiai rehabilitáció, mely csak csapatmunkával lehetséges. A logopédus, pszichiáter bevonása a therápia szerves része.

szájüregi 5.
szájüregi 6.

Pofarák (buccacarcinoma)

szájüregi 7.

Ritkább előfordulású a bucca carcinoma, mely az összes szájüregi rákoknak mintegy 8-9%-át teszi ki. Férfiakon gyakoribb, mint nőkön, ma már fiatalabb korban sem ritka az előfordulása, de inkább a 60 év felettieken fordul elő.
A dohányzásnak nagy szerepe van kialakulásában. Különösen fontos az évekig fennálló leukoplákiák kezelése. Talajukon pofarák alakulhat ki! Korai kezeléssel szinte 100%-ban megelőzhető a rák.
Klinikai megjelenési formája szerint megkülönböztetjük a bukkális régió elülső, középső és hátsó harmadában, valamint az áthajlási redőben előforduló daganatokat. Minél hátrább található, annál rosszabb indulatú, és annál rosszabb a prognózis. Ráterjedhet a rágóizmokra, innen az alsó, illetve felső állcsontra. A szájzár kialakulása a tovaterjedés első jele.

Therápia

Sebészi beavatkozás mellett sugárterápia a kezelés. Széles alapon eltávolítva gyógyítható, de tudni kell, hogy nagyon hamar ad áttétet.
Észrevételeiket, kérdéseiket várom!

Dr. Kovács Éva
fog- és szájbetegségek szakorvosa
gyermekfogszakorvos
fogszabályozó szakorvos